Logopedie

*Vergoeding bij alle zorgverzekeraars *Uniek behandelvorm *Kwaliteit geregistreerd *Brede kennis van stoornissen *Ervaring

 Wij bieden reguliere logopedie in een daarvoor ingerichte behandelruimte, maar indien nodig kunnen deze logopedische behandelingen ook gegeven worden met behulp van paarden. Een unieke vorm voor cliënten met bijzondere zorg. Op het paard is de beleving van de therapie heel anders; lekker in de buitenlucht en in de nabijheid van paarden. De doelstelling is hetzelfde als bij de reguliere logopedie: werken aan de hulpvraag van verwijzers, ouders en/of de cliënt zelf. Het is een uitermate geschikte vorm voor cliënten waarbij de reguliere behandeling stagneert of waarbij emoties de logopedische behandeling in de weg staan.

 

Wanneer cliënten op het paard zitten wordt gebruik gemaakt van de beweging van het paard en benut je de principes van sensorische integratie (SI). De zintuigen brengen alertheid en activatie tot stand en genereren een reactiepatroon. Bij veel kinderen/volwassenen met spraak- en/of taalproblemen is het automatiseren van geleerde vaardigheden vaak een groot probleem. Door het toepassen van Sensorische integratie kun je een betere automatisering bewerkstelligen. De op en neerwaartse en laterale beweging op het paard is een evenwichtsprikkel. De beweging faciliteert door deze evenwichtsprikkel motorische vaardigheden.

Doelgroep

  • Taalproblematiek: niet of nauwelijks spreken, in korte zinnen spreken, weinig woordenschat.
  • Spraakproblematiek: onduidelijk, nauwelijks of niet spreken.
  • Gebrekkig gehoor: Gehoortrainingbehoevend of CI-dragers.
  • TOS: taalontwikkelingsstoornis.
  • Problemen met auditieve functies: auditief geheugen, geen verschil horen f/v, letters niet kunnen combineren tot woorden, niet horen van een beginletter, een opdracht niet goed begrijpen ondanks te verwachten intelligentie.
  • Ontwikkelingsachterstanden: RETT-syndroom, Syndroom van Down, Smith Magenis-syndroom, Angelman-syndroom.
  • Communicatieve vaardigheidstraining voor kinderen en volwassenen met Autisme Spectrum Stoornis.
  • Ademhaal- en/of stemproblematiek

 

 

 

Het paard als        co-therapeut

 

Het paard als Communicatieverbeteraar. Een paard communiceert puur, geeft een open en eerlijke reactie op gedrag. Door "eerlijke" communicatie van paarden lijken kinderen/volwassenen zich bovendien makkelijker te uiten in het bijzijn van paarden. Ouders geven vaak aan dat ze merken dat hun kind positiever reageert wanneer ze in contact zijn met het paard anders dan in een thuis- of schoolsituatie.

 

Deze aspecten maakt het voor veel mensen een logische keuze te kiezen voor logopedie met het paard.

 

Een andere meerwaarde van het inzetten van een paard is dat een kind met een communicatieve beperking geprikkeld wordt door het paard om tot communicatie over te komen. Als het ware lokt het paard het kind uit tot communicatie door bijvoorbeeld aan zijn/haar hand of jas te snuffelen.

 

Praktijkvoorbeeld

 

De 7-jarige Bas heeft Down-syndroom en ASS. Hij heeft daardoor moeite om met meer dan éénwoordzinnen te communiceren. We leren hem met behulp van de omgeving, foto's en picto's om langere zinnen te maken. Met gebarentaal ondersteunen we dit zodat de informatie beter beklijft.

 

Naomi van 12 heeft het RETT-syndroom. Zij wordt geholpen met het ondersteunen van haar communicatie. Ze is niet in staat te praten. Tijdens de therapie zit ze op de pony en moet ze met behulp van oogcontact laten weten wat ze wil door naar het juiste pictogram te kijken die de logopediste haar aanbiedt.

Het  voordeel dat zij op de pony zit, is dat zij de dingen beter onthoudt, waardoor zij de oefeningen makkelijker en sneller zal oppikken.

 

 

 

 

 

 


Wij zouden het leuk vinden als u Stap4Stap zou volgen op Facebook.


info@stap4stap.nl  -  Stap4Stap b.v.   -   Stadsring 157a   -   3817 BA Amersfoort